Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Chłopice
  
18-05-2024, Sobota, 18:32


Jesteś tutaj :: UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Pomniejsz tekst Normalny tekst Powiększ tekst
Tryb występowania o udostępnienie informacji publicznej

Informacja publiczna nie udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, może być udostępniona na wniosek, zgodnie z przepisami  ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2001r. Nr 112, poz.1198).

Osoby chcące uzyskać informację z zakresu działania Urzędu Gminy Chłopice, proszone są o wypełnienie wniosku o u dostępnienie informacji publicznej.

Wniosek w postaci plików do pobrania, w formacie doc lub pdf, znajduje się na końcu niniejszego artykułu.

Wypełniony wniosek należy przesłać na adres urzędu drogą listowną lub emailową lub złożyć osobiściew sekretariacie urzędu, pok. nr 12:

Informacje będą udostępniane w trybie określonym ustawą: w siedzibie Urzędu Gminy Chłopice na poszczególnych, właściwych merytorycznie stanowiskach pracy; drogą pocztową lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Nie podlegają udostępnieniu informacje chronione ustawami:

  • Ustawą o ochronie informacji niejawnych z dnia 22 stycznia 1999r. (Dz.U Nr 11, poz.95 z późn. zm.),
  • ustawą o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997r. (Dz.U. z  2002r Nr 101, poz.926)

z następującymi wyjątkami:

1) Na podst. ustawy o ochronie informacji niejawnych - Art. 49:

  1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach udostępnienie informacji niejawnych stanowiących tajemnicę państwową określonej osobie lub instytucji może nastąpić na podstawie pisemnej zgody odpowiednio Szefów Kancelarii: Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Sejmu, Senatu lub Prezesa Rady Ministrów albo ministra właściwego dla określonego działu administracji rządowej, Prezesa Narodowego Banku Polskiego lub kierownika urzędu centralnego, a w przypadku ich braku - na podstawie pisemnej zgody właściwej służby ochrony państwa.
  2. Zgodę na udostępnienie informacji niejawnych stanowiących tajemnicę służbową może wyrazić na piśmie kierownik jednostki organizacyjnej, wyłącznie w odniesieniu do informacji wytworzonych w tej jednostce.
  3. Wyrażenie zgody na udostępnienie informacji niejawnych nie oznacza zmiany lub zniesienia jej klauzuli tajności oraz musi określać zakres podmiotowy i przedmiotowy udostępnienia.

2)  Na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych: Art. 29.

  1. W przypadku udostępniania danych osobowych w celach innych niż włączenie do zbioru, administrator danych, o którym mowa w art. 3 ust. 1, udostępnia posiadane w zbiorze dane osobom lub podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy przepisów prawa.
  2. Dane osobowe, z wyłączeniem danych, o których mowa w art. 27 ust. 1, mogą być także udostępnione w celach innych niż włączenie do zbioru, innym osobom i podmiotom niż wymienione w ust. 1, jeżeli w sposób wiarygodny uzasadnią potrzebę posiadania tych danych, a ich udostępnienie nie naruszy praw i wolności osób, których dane dotyczą.
  3. Dane osobowe udostępnia się na pisemny, umotywowany wniosek, chyba że przepis innej ustawy stanowi inaczej. Wniosek powinien zawierać informacje umożliwiające wyszukanie w zbiorze żądanych danych osobowych oraz wskazywać ich zakres i przeznaczenie.
  4. Udostępnione dane osobowe można wykorzystać wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem, dla którego zostały udostępnione.


Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. 16_wniosek_o_udostepnienie__informacji__publicznej_ug_chlopice.docPlik DOC 37.00 Kb
2. 17_wniosek_o_udostepnienie__informacji__publicznej_ug_chlopice.pdfPlik PDF 179.89 Kb
Autor: Mirosław Buczko
Data: 2006-10-13 00:00:01
Udostępnił: Mirosław Buczko
Data: 2006-10-13 00:00:01

Rejestr zmian

Formularz wniosku o udostępnienie informacji publicznej

Poniżej znajduje się wniosek o udostępnienie informacji publicznej w postaci pliku do pobrania


Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. 18_wniosek_o_udostepnienie__informacji__publicznej_ug_chlopice.docPlik DOC 37.00 Kb
2. 19_wniosek_o_udostepnienie__informacji__publicznej_ug_chlopice.pdfPlik PDF 179.89 Kb
Autor: Mirosław Buczko
Data: 2006-10-13 00:00:01
Udostępnił: Mirosław Buczko
Data: 2006-10-13 00:00:01

Rejestr zmian

Oglądano 8055 razy


Urząd Gminy Chłopice
Chłopice 149a
37-561 Chłopice
tel. (0-16) 6222422
email: urzad@chlopice.regiony.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl