Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Chłopice
  
23-09-2021, Czwartek, 13:10


Jesteś tutaj :: ZAMÓWIENIA PUBLICZNE UDZIELANE POZA USTAWĄ PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Pomniejsz tekst Normalny tekst Powiększ tekst
Zaproszenie do złożenia oferty na realizację zadania pn.: Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Boratyn.

Zamawiający, Gmina Chłopice 37-561 Chłopice 149a zaprasza do złożenia oferty na realizacje zadania pn.: Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Boratyn.

1. Opis przedmiot zamówienia:
Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie dwóch zadań w miejscowości Boratyn. Przedmiotem zamówienia jest budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej i powiatowej zgodnie z opracowanymi dokumentacjami projektowymi dla przedmiotowych zadań:
zadanie nr 1 – Oświetlenie uliczne drogi gminnej na działce nr 761 w m. Boratyn gmina Chłopice;
zadanie nr 2 - Sieć elektroenergetyczna niskiego napięcia 0,4kV oświetlenia ulicznego drogi powiatowej (dz. nr 779/2) w m. Boratyn gm. Chłopice.
2. Zakres przedmiotu zamówienia:
2.1. Przedmiot zamówienia został określony szczegółowo w Projektach Budowlanych, Projektach Wykonawczych, zgłoszeniu robót budowalnych nr AB-AAB.6740.3.126.2021 z dnia 28.06.2021r. dla zadania nr 2 oraz Przedmiarach robót. Dokumenty te stanowią załącznik do Zaproszenia do złożenia oferty.
2.2. Przedmiot zamówienia obejmuje między innymi: - montaż i stawianie słupów linii napowietrznej NN z żerdzi wirowanych; - montaż opraw oświetleniowych w technologii LED min. 52W, 6000lm, IP66, iK08; - montaż szafy oświetleniowej SO z  zabezpieczeniami, - wykonanie przyłącza, obwodów oświetleniowych i uziomów, - opracowanie dokumentacji powykonawczej i inwentaryzacji geodezyjnej.
2.3. Prace przyłączeniowe do sieci należy wykonać zgodnie z wydanymi warunkami przyłączenia do sieci dystrybucyjnej nr 1480RE4/RM/JO/2021 z dnia 03.03.2021r. dla zadania nr 1 oraz nr 736RE4/RM/JO/2021 z dnia 02.02.2021r. dla zadania nr 2.
2.4. Zaleca się wykonanie wizji w terenie w celu właściwej wyceny przedmiotu zamówienia.
3. Termin wykonania zamówienia: do dnia 25 listopada 2021r.
Podpisaną ofertę wraz z załącznikami w postaci skanu należy przesłać na adres poczty elektronicznej: przetargi@chlopice.pl do dnia 24.09.2021r. do godz. 11:00, w treści wiadomości należy wpisać „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Boratyn” lub złożyć w postaci pisemnej we wskazanym terminie, w zamkniętej kopercie oznaczonej j.w., w Sekretariacie Urzędu Gminy Chłopice, 37-561 Chłopice 149A;


Więcej ...

Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Zaproszenie do złożenia ofertyPlik PDF 281.09 Kb
2. Formularz ofertowy - zał. nr 1Plik PDF 676.64 Kb
3. Projekt umowy - zał. nr 2Plik PDF 765.95 Kb
4. Oświadczenie - zał. nr 3Plik PDF 639.68 Kb
5. Dokumentacja Projektowa - zał. nr 4Plik ZIP 28.97 MB
Autor: Jacek Kotyla
Data: 2021-09-16 12:52:54
Udostępnił: Jacek Kotyla
Data: 2021-09-16 12:56:19

Rejestr zmian

Zapytanie ofertowe pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Chłopice”
Zapytanie ofertowe pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Chłopice”

Na przedmiot zamówienia składa się usługa zebrania, zważenia, załadunku, transportu i unieszkodliwienia płyt azbestowych falistych i płaskich z obiektów budowlanych z terenu Gminy Chłopice w ilości 17,143 Mg z możliwością zwiększenia ilości do 20%. Właściwa ilość odpadów zawierających azbest zostanie ustalona w oparciu o najkorzystniejszą cenę jednostkową przedstawioną w ofertach przy uwzględnieniu możliwości finansowych Zamawiajacego.

Termin realizacji zadania do dnia 20.10.2021r.

Termin składania ofert do dnia 07.09.2021r. do godz. 12:00


Więcej ...

Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - 07.09.2021Plik PDF 63.63 Kb
2. Zapytanie ofertowePlik PDF 296.93 Kb
3. Formularz ofertowyPlik PDF 37.68 Kb
4. Oświadczenie WykonawcyPlik PDF 32.39 Kb
5. Umowa - projektPlik PDF 334.83 Kb
Autor: Jacek Kotyla
Data: 2021-08-31 08:51:30
Udostępnił: Jacek Kotyla
Data: 2021-08-31 09:00:02

Rejestr zmian

Zaproszenie do złożenia oferty na realizację zadania pn.: Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Jankowice.

Zamawiający, Gmina Chłopice 37-561 Chłopice 149a zaprasza do złożenia oferty na realizacje zadania pn.: Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Jankowice.
1. Opis przedmiot zamówienia:
Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie trzech zadań w miejscowości Jankowice. Przedmiotem zamówienia jest budowa oświetlenia ulicznego przy drogach gminnych zgodnie z opracowanymi dokumentacjami projektowymi dla przedmiotowych zadań:
zadanie nr 1 - Sieć elektroenergetyczna niskiego napięcia 0,4kV oświetlenia ulicznego drogi gminnej (działka nr 335 i 368/15) w miejscowości Jankowice gmina Chłopice;
zadanie nr 2 - Sieć elektroenergetyczna niskiego napięcia 0,4kV oświetlenia ulicznego drogi gminnej (działka nr 480/3) w miejscowości Jankowice gmina Chłopice;
zadanie nr 3 - Sieć elektroenergetyczna niskiego napięcia 0,4kV oświetlenia ulicznego drogi gminnej (działka nr 329) w miejscowości Jankowice gmina Chłopice.
2. Zakres przedmiotu zamówienia:
2.1. Przedmiot zamówienia został określony szczegółowo w Projektach Budowlanych, Projektach Wykonawczych, zgłoszeniach robót budowalnych nr AB-AAB.6740.3.129.2021 z dnia 25.06.2021r. dla zadania nr 1, nr AB-AAB.6740.3.110.2021 z dnia 02.06.2021r. dla zadania nr 2, nr AB-AAB.6740.3.109.2021 z dnia 02.06.2021r. dla zadania nr 3 oraz Przedmiarach robót. Dokumenty te stanowią załącznik do Zaproszenia do złożenia oferty.
2.2. Przedmiot zamówienia obejmuje między innymi:
- montaż i stawianie słupów linii napowietrznej NN z żerdzi wirowanych;
- montaż opraw oświetleniowych w technologii LED min. 52W, 6000lm, IP66, iK08;
- montaż szafy oświetleniowej SO z zabezpieczeniami,
- wykonanie przyłącza, obwodów oświetleniowych i uziomów,
- opracowanie dokumentacji powykonawczej i inwentaryzacji geodezyjnej.
2.3. Prace przyłączeniowe do sieci należy wykonać zgodnie z wydanymi warunkami przyłączenia do sieci dystrybucyjnej nr 735RE4/RM/JO/2021 z dnia 02.02.2021r. dla zadania nr 1, 2 i 3.
2.4. Zaleca się wykonanie wizji w terenie w celu właściwej wyceny przedmiotu zamówienia.
3. Termin wykonania zamówienia: do dnia 15 listopada 2021r.

Podpisaną ofertę wraz z załącznikami w postaci skanu należy przesłać na adres poczty elektronicznej: przetargi@chlopice.pl do dnia 10.08.2021r. do godz. 13:00, w treści wiadomości należy wpisać „Budowa oświetlenia ulicznego przy drogach gminnych w miejscowości Jankowice” lub złożyć w postaci pisemnej we wskazanym terminie, w zamkniętej kopercie oznaczonej j.w., w Sekretariacie Urzędu Gminy Chłopice, 37-561 Chłopice 149A;


Więcej ...

Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Informacja o wyborze oferty - 11.08.2021r.Plik PDF 80.99 Kb
2. Zaproszenie do złożenia oferty JankowicePlik PDF 840.62 Kb
3. Formularz ofertowy - zał. nr 1Plik DOC 55.00 Kb
4. Projekt umowy Jankowice - zał. nr 2Plik PDF 767.43 Kb
5. Oświadczenie - zał. nr 3Plik DOC 29.50 Kb
6. Dokumentacja Projektowa - zał. nr 4Plik ZIP 78.14 MB
Autor: Jacek Kotyla
Data: 2021-08-02 12:11:38
Udostępnił: Jacek Kotyla
Data: 2021-08-02 12:18:42

Rejestr zmian

Zaproszenie do złożenia oferty na realizacje zadania pn.: Budowa oświetlenia ulicznego przy drogach gminnych w m. Dobkowice.

Zamawiający, Gmina Chłopice 37-561 Chłopice 149a zaprasza do złożenia oferty na realizacje zadania pn.: Budowa oświetlenia ulicznego przy drogach gminnych w m. Dobkowice.
1. Opis przedmiot zamówienia: 
Przedmiotem zamówienia jest budowa oświetlenia ulicznego przy drogach gminnych zgodnie z dokumentacją projektową dla przedmiotowego zadania, pn. Sieć elektroenergetyczna niskiego napięcia 0,4kV oświetlenia ulicznego dróg gminnych nr 111458R i nr 111459R w miejscowości Dobkowice gmina Chłopice.
2. Zakres przedmiotu zamówienia:
2.1. Przedmiot zamówienia został określony szczegółowo w Projekcie Budowlanym, Projekcie Wykonawczym, zgłoszeniu robót budowalnych nr AB-AAB.6740.3.133.2021 z dnia 02.07.2021r. oraz Przedmiarze robót. Dokumenty te stanowią załącznik do Zaproszenia do złożenia oferty.
2.2. Przedmiot zamówienia obejmuje między innymi:
- montaż i stawianie słupów linii napowietrznej NN z żerdzi wirowanych;
- montaż opraw oświetleniowych w technologii LED min. 41W, 6100lm, IP66, iK08;
- montaż szafy oświetleniowej SO z zabezpieczeniami,
- wykonanie przyłącza, obwodów oświetleniowych i uziomów,
- opracowanie dokumentacji powykonawczej i inwentaryzacji geodezyjnej.
2.3. Prace przyłączeniowe do sieci należy wykonać zgodnie z wydanymi warunkami przyłączenia do sieci dystrybucyjnej nr 21-H4/WP/01724 z dnia 24.05.2021r.
2.4. Zaleca się wykonanie wizji w terenie w celu właściwej wyceny przedmiotu zamówienia.
3. Termin wykonania zamówienia: do dnia 15 listopada 2021r.

Podpisaną ofertę wraz z załącznikami w postaci skanu należy przesłać na adres poczty elektronicznej: przetargi@chlopice.pl do dnia 10.08.2021r. do godz. 13:00, w treści wiadomości należy wpisać „Budowa oświetlenia ulicznego przy drogach gminnych w m. Dobkowice” lub złożyć w postaci pisemnej we wskazanym terminie, w zamkniętej kopercie oznaczonej j.w., w Sekretariacie Urzędu Gminy Chłopice, 37-561 Chłopice 149A;


Więcej ...

Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Informacja o wyborze oferty - 11.08.2021r.Plik PDF 83.38 Kb
2. Zaproszenie do złożenia oferty DobkowicePlik PDF 788.29 Kb
3. Formularz ofertowy - zał. nr 1Plik DOC 51.00 Kb
4. Oświadczenie - zał. nr 3Plik DOC 29.00 Kb
5. Projekt umowy - zał. nr 2Plik PDF 759.50 Kb
6. Dokumentacja projektowa - zał. nr 4Plik ZIP 58.94 MB
Autor: Jacek Kotyla
Data: 2021-08-02 11:58:32
Udostępnił: Jacek Kotyla
Data: 2021-08-02 12:04:31

Rejestr zmian

Zaproszenie do złożenia oferty na Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn.: Utworzenie Gminnego Klubu Dziecięcego „Bajkowy Dworek” w Boratynie, gm. Chłopice.

Zamawiający, Gmina Chłopice 37-561 Chłopice 149a zaprasza do złożenia oferty na realizacje zadania pn.: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn.: Utworzenie Gminnego Klubu Dziecięcego „Bajkowy Dworek” w Boratynie, gm. Chłopice.
1. Opis przedmiot zamówienia:

1.1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego całego procesu inwestycyjnego, we wszystkich branżach robót wynikających z opracowanej dokumentacji projektowej
i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (w specjalności: konstrukcyjno – budowlanej, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych) dotyczących zadania pn: Utworzenie Gminnego Klubu Dziecięcego „Bajkowy Dworek” w Boratynie, gm. Chłopice. Zadanie inwestycyjne realizowane jest zgodnie z decyzją pozwolenie na budowę i projektem budowlanym.
1.2. Przez pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestycyjnego należy rozumieć świadczenie usługi nadzoru nad robotami budowalnymi przez Wykonawcę dysponującego zespołem wykwalifikowanych osób, posiadających stosowne uprawnienia, umiejętności i doświadczenie zapewniające nadzorowanie inwestycji od jej początkowego stadium, poprzez kompleksowe prowadzenie nadzoru prac i robót budowlanych oraz ich monitoring.

Termin wykonania zamówienia: do dnia zakończenia robót budowlanych będących przedmiotem nadzoru inwestorskiego oraz w okresie rozliczenia zadania oraz w okresie usunięcia wad, usterek, włącznie z udziałem w odbiorze gwarancyjnym i pogwarancyjnym. Planowany termin zakończenia robót budowlanych do dnia 30.11.2021r.

Podpisaną ofertę wraz z załącznikami w postaci skanu należy przesłać na adres poczty elektronicznej: przetargi@chlopice.pl do dnia 14.07.2021r. do godz. 10:00, w treści wiadomości należy wpisać „Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestycyjnego nad realizacja inwestycji pn.: Utworzenie Gminnego Klubu Dziecięcego „Bajkowy Dworek” w Boratynie, gm. Chłopice lub złożyć w postaci pisemnej we wskazanym terminie, w zamkniętej kopercie oznaczonej j.w., w Sekretariacie Urzędu Gminy Chłopice, 37-561 Chłopice 149A;


Więcej ...

Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszejPlik PDF 92.83 Kb
2. RG.2600.27.2021 Zaproszenie do złożenia ofertyPlik PDF 996.66 Kb
3. Formularz ofertowy - zał. nr 1Plik DOC 197.50 Kb
4. Projekt umowy - zał. nr 2Plik DOC 272.00 Kb
5. Oświadczenie - zał. nr 3Plik DOC 182.50 Kb
Autor: Jacek Kotyla
Data: 2021-07-07 12:09:15
Udostępnił: Jacek Kotyla
Data: 2021-07-07 12:13:31

Rejestr zmian

Ogłoszenie o zamówieniu Docieplenie ściany północnej budynku Szkoły Podstawowej w Jankowicach, gmina Chłopice

Zamawiający, Gmina Chłopice 37-561 Chłopice 149A zaprasza do złożenia oferty na realizacje zadania pn.: Docieplenie ściany połnocnej budynku Szkoły Podstawowej w Jankowicach, gmina Chłopice.
1) Przedmiotem zamówienia są robot budowlane polegające na dociepleniu ściany północnej budynku szkoły podstawowej znajdującego się na działkach nr ewid. 249/3 , 249/4 w miejscowości Jankowice, gmina Chłopice".
2. Zakres przedmiotu zamówienia: Zakres robót budowlanych obejmuje między innymi: - montaż i demontaż rusztowań wraz z zabezpieczeniem, - sprawdzenie i przygotowanie powierzchni ścian, - montaż osłon z foli polietylenowej na oknach, - demontaż rynien Ø150 = długość całkowita 28,0 m, - zagruntowanie podłoża, - montaż listwy startowej, - przyklejenie płyt styropianowych zaprawą klejącą – płyty styropianowe EPS o współczynniku λ = 031 [W/(m*K)] grub. 10 cm, - przyklejenie do ościeży płyt styropianowych – płyty styropianowe EPS o współczynniku λ = 031 [W/(m*K)] 031 grub. 2 cm, - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym przy ocieplaniu ścian budynków płytami styropianowymi, - kołkowanie (po upływie co najmniej 2 dni, po związaniu kleju), - uzupełnienie wszelkich szpar pomiędzy płytami styropianowymi np. pianką niskoprężną, nadmiar pianki starannie ściąć, - przyklejenie warstwy siatki z włókna szklanego na ścianach, - przyklejenie warstwy siatki z włókna szklanego na ościeżach, - zagruntowanie podłoża, - ponowny montaż rynien, (haki - 15 szt.), - wykonanie niezbędnych obróbek blacharskich z blachy powlekanej, - wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku silikonowego o grubości 2 mm na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych, - wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku silikonowego o grubości 2 mm na ościeżach, - montaż parapetów (przyjąć :szerokość 40 cm parapetu o długości 10,5m, pozostałą długość parapetów o szerokości 35cm), - uporządkowanie terenu wokół budynku.

Podpisaną ofertę w raz z załącznikami w postaci skanu należy przesłać na adres poczty elektronicznej: przetargi@chlopice.pl do dnia 18.03.2021 do godz. 10.00 w treści wiadomości należy wpisać ” Oferta na „Docieplenie ściany północnej budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Jankowice, gmina Chłopice" lub złożyć w postaci pisemnej we wskazanym terminie, w zamkniętej kopercie oznaczonej j.w. w sekretariacie Urzędu Gminy Chłopice, 37-561 Chłopice 149A.


Więcej ...

Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - 22.03.2021Plik PDF 76.96 Kb
2. Wykaz złożonych ofertPlik PDF 51.47 Kb
3. Ogłoszenie o zamówieniu RG.2600.8.2021Plik PDF 353.07 Kb
4. Kosztorys ofertowyPlik PDF 187.92 Kb
5. Formularz ofertowy - zał. nr 1Plik DOC 36.00 Kb
6. Oświadczenie - zał. nr. 2Plik DOC 38.00 Kb
7. Projekt umowyPlik PDF 1016.98 Kb
Autor: Jacek Kotyla
Data: 2021-03-09 08:24:30
Udostępnił: Jacek Kotyla
Data: 2021-03-09 08:36:12

Rejestr zmian

Ogłoszenie o zamówieniu na Budowę publicznego placu zabaw dla dzieci na części działki ewidencyjnej numer 199/1 w miejscowości Dobkowice

Zamawiający, Ochotnicza Straż Pożarna w Dobkowicach 37-554 Łowce, Dobkowice 185A zaprasza do złożenia oferty na realizacje zadania pn.: Budowa publicznego placu zabaw dla dzieci na części działki ewidencyjnej numer 199/1 w miejscowości Dobkowice.
Przedmiotem zamówienia jest budowa placu zabaw dla dzieci przedszkolnych i dzieci starszych w Dobkowicach. Inwestycja zlokalizowana jest na działce nr ew. 199/1 stanowiącej własność Gminy Chłopice. Realizacja zadania ma na celu stworzenie nowego miejsca rekreacji i zabaw dla dzieci. W ramach zamówienia przewiduje się między innymi: - prace ziemne w zakresie ukształtowania terenu i przygotowania warstwy piasku w strefach bezpiecznych; - dostawa i montaż zestawu o tematyce kosmicznej – 1 szt.; - dostawa i montaż zestawu wspinaczkowego – 1 szt.; - dostawa i montaż tablicy regulaminowej – 1 szt.; - dostawa i ustawienie ławek drewnianych – 2 szt.; - dostawa i montaż kosza na odpady – 2 szt.; - dostawa i montaż stojaka na rowery – 1 szt.

Miejsce oraz termin składania ofert: 01.03.2021r.  w formie skanu na adres: przetargi@chlopice.pl.


Więcej ...

Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - 05.03.2021Plik PDF 66.03 Kb
2. Pytania i odpowiedzi nr 4 z dnia 26.02.2021r.Plik PDF 557.50 Kb
3. Pytania i odpowiedzi nr 3 z dnia 24.02.2021r.Plik PDF 55.39 Kb
4. Pytania i odpowiedzi nr 2 z dnia 19.02.2021r.Plik PDF 52.17 Kb
5. Pytania i odpowiedzi nr 1 z dnia 18.02.2021r.Plik PDF 46.07 Kb
6. Ogłoszenie o zamówieniu Budowa placu zabaw w DobkowicachPlik PDF 1.30 MB
7. Formularz ofertowy - zał. nr 1 edytowalnyPlik DOC 173.50 Kb
8. Przedmiar robót - kosztorys ofertowy - zał. nr 1a edytowalny 200.80 Kb
9. Oświadczenie - zał. nr 3 edytowalnyPlik DOC 160.50 Kb
10. Przedmiar robót - zał. nr 4Plik PDF 1.01 MB
11. Dokumentacja zgłoszenia robót - cz. opisowa - zał. nr 5Plik PDF 1.71 MB
12. Dokumentacja zgłoszenia robót - cz. graficzna - zał. nr 5Plik PDF 979.42 Kb
Autor: Jacek Kotyla
Data: 2021-02-17 09:57:46
Udostępnił: Jacek Kotyla
Data: 2021-02-17 09:58:24

Rejestr zmian

Ogłoszenie o zamówieniu na Budowę publicznego placu zabaw dla dzieci na części działki ewidencyjnej numer 199/1 w miejscowości Dobkowice

Zamawiający, Ochotnicza Straż Pożarna w Dobkowicach 37-554 Łowce, Dobkowice 185A zaprasza do złożenia oferty na realizacje zadania pn.: Budowa publicznego placu zabaw dla dzieci na części działki ewidencyjnej numer 199/1 w miejscowości Dobkowice.
Przedmiotem zamówienia jest budowa placu zabaw dla dzieci przedszkolnych i dzieci starszych w Dobkowicach. Inwestycja zlokalizowana jest na działce nr ew. 199/1 stanowiącej własność Gminy Chłopice. Realizacja zadania ma na celu stworzenie nowego miejsca rekreacji i zabaw dla dzieci. W ramach zamówienia przewiduje się między innymi: - prace ziemne w zakresie ukształtowania terenu i przygotowania warstwy piasku w strefach bezpiecznych; - dostawa i montaż zestawu o tematyce kosmicznej – 1 szt.; - dostawa i montaż zestawu wspinaczkowego – 1 szt.; - dostawa i montaż tablicy regulaminowej – 1 szt.; - dostawa i ustawienie ławek drewnianych – 2 szt.; - dostawa i montaż kosza na odpady – 2 szt.; - dostawa i montaż stojaka na rowery – 1 szt.

Miejsce oraz termin składania ofert: 15.02.2021r.  w formie skanu na adres: przetargi@chlopice.pl.


Więcej ...

Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Informacja o unieważnieniu postępowania - 16.02.2021r.Plik PDF 45.07 Kb
2. Zbiorcze zestawienie ofert - 16.02.2021Plik PDF 650.10 Kb
3. Pytania i odpowiedzi nr 2 z dnia 05.02.2021Plik PDF 91.02 Kb
4. Pytania i odpowiedzi nr 1 z dnia 04.02.2021Plik PDF 114.97 Kb
5. Ogłoszenie o zamówieniu Budowa placy zabaw w DobkowicachPlik PDF 1.04 MB
6. Formularz ofertowy - zał. nr 1 edytowalnyPlik DOC 173.50 Kb
7. Przedmiar robót - kosztorys ofertowy - zał. nr 1a edytowalny 200.74 Kb
8. Oświadczenie - zał. nr 3 edytowalnyPlik DOC 160.50 Kb
9. Przedmiar robót - zał. nr 4Plik PDF 1.79 MB
10. Dokumentacja zgłoszenia robót - cz. opisowa - zał. nr 5Plik PDF 2.49 MB
11. Dokumentacja zgłoszenia robót. - cz. graficzna - zał. nr 5Plik PDF 979.42 Kb
Autor: Jacek Kotyla
Data: 2021-02-01 11:35:10
Udostępnił: Jacek Kotyla
Data: 2021-02-01 11:55:22

Rejestr zmian

Ogłoszenie o zamówieniu na Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn. „Budowa Sali gimnastycznej wraz z zapleczem szatniowo – sanitarnym oraz łącznikiem obejmującym pomieszczenia dydaktyczne i stołówkę przy Szkole Podstawowej w Dobkowicach”

Zamawiający, Gmina Chłopice 37-561 Chłopice 149a zaprasza do złożenia oferty na realizacje zadania pn.: Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn. „Budowa Sali gimnastycznej wraz z zapleczem szatniowo – sanitarnym oraz łącznikiem obejmującym pomieszczenia dydaktyczne i stołówkę przy Szkole Podstawowej w Dobkowicach”.
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo-
kosztorysowej na budowę sali gimnastycznej oraz projektu zagospodarowania terenu w sąsiedztwie projektowanej sali przy Szkole Podstawowej w Dobkowicach, gm. Chłopice, dz. nr 2, obręb Dobkowice, wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę i pełnieniem nadzoru autorskiego. W ramach zamówienia należy opracować koncepcję obejmującą co najmniej podstawowe rzuty kondygnacji, przekroje, część opisową zawierającą opis rozwiązań architektonicznych, konstrukcyjnych, technologicznych, instalacyjnych i materiałowych, wizualizację zagospodarowania terenu wokół sali, która po akceptacji Zamawiającego stanowić będzie podstawę do przygotowania projektu będącego załącznikiem do wniosku o wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz wniosku o wydanie pozwolenia na budowę. Projektowana sala gimnastyczna posiadać będzie m.in. pełnowymiarowe boiska do rozgrywania meczy piłki ręcznej, koszykówki i siatkówki. Planuje się realizację obiektu jednokondygnacyjnego wybudowanego w technologii o podwyższonym standardzie energooszczędności, wyposażonego w System Zarządzania Inteligentnego umożliwiającego kontrolę zużycia energii oraz instalację centralnego ogrzewania, wodno – kanalizacyjną i elektryczną z zastosowaniem technologii oświetlenia LED.

Miejsce oraz termin składania ofert: 11.02.2021 r. do godz. 10.00 w sekretariacie Urzędu Gminy Chłopice lub w formie skanu na adres: przetargi@chlopice.pl.


Więcej ...

Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - 22.01.2021Plik PDF 142.88 Kb
2. Pytania i odpowiedzi nr 1 z dnia 05.02.2021rPlik PDF 341.63 Kb
3. Ogłoszenie o zamówieniu RG.2600.3.2021Plik PDF 1.81 MB
4. Formularz ofertowy - zał. nr 1 edytowalnyPlik DOC 53.50 Kb
5. Oswiadczenie - załacznik nr 3 edytowalnyPlik DOC 46.50 Kb
Autor: Jacek Kotyla
Data: 2021-01-29 11:17:36
Udostępnił: Jacek Kotyla
Data: 2021-01-29 11:24:43

Rejestr zmian

Oglądano 4226 razy


Urząd Gminy Chłopice
Chłopice 149a
37-561 Chłopice
tel. (0-16) 6222422
email: urzad@chlopice.regiony.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl