Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Chłopice
  
18-05-2024, Sobota, 18:01


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Obwieszczenie Wójta Gminy Chłopice z dnia 31.03.2023 r. o zakończeniu postępowania dowodowego RG.6220.1.2023

OBWIESZCZENIE

o zakończeniu postępowania dowodowego

przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 Na podstawie art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  (Dz.  U.  z  2021  r.  poz.   247)  w   związku  z  art.   74   ust.   3  i   3f   ustawy   z  dnia  3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i  jego ochronie, udziale społeczeństwa  w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2021, poz. 241)

zawiadamiam strony postępowania,

 że dla przedsięwzięcia pn.: „Hodowla bydła w ilości 60-80 DJP w ramach przedsięwzięcia pn. „Innowacyjny system selekcji bydła razy polskiej czerwonej w celu doskonalenia wołowiny ras rodzimych oraz utworzenie repozytorium DNA bydła objętego programem ochrony zasobów genetycznych z zastosowaniem aplikacji „e-DNA: ID Bydła”” dla którego Inwestorem jest Gospodarstwo Rolne Robert Rajzer, ul. Włókiennicza 8, 37-500 Jarosław, a które realizowane będzie realizowane na działkach nr 230, 231, 232, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 242, 244, 255-267, 272-276, 279-302 obręb Lutków, gmina Chłopice,

  • Dyrektor Zarządu Zlewni w Przemyślu pismem z dnia 28 marca 2023 r. znak: RZ.ZZŚ.3.4901.18.2023.KP wyraził opinię o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko,
  • Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jarosławiu pismem z dnia 22 luty 2023 r. znak PZNS.9020.7.5.2023 nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko,
  • Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie pismem z dnia 20 marca 2023 r. znak: WOOŚ.4220.3.5.2023.AT.5 wyraził opinię, że dla ww. przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania  na środowisko.                                                                                                                                                            Równocześnie zawiadamiam,

że dla  ww.  przedsięwzięcia  zostało  zakończone  postępowanie  dowodowe  w  sprawie  wydania  decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach. Z uwagi na fakt, że obszar oddziaływania przedsięwzięcia obejmie działki 230, 231, 232, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 242, 244, 255-267, 272-276, 279-302 obręb Lutków, informuję że:

  • zawiadomienie strony uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.
  • strony postępowania mają możliwość zapoznania się z aktami sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Chłopice, 37-561 Chłopice 149a, pokój nr 25, tel. 16 624 00 00 w.25,  w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia,
  • strony postępowania mają możliwość wypowiedzieć się co do zebranych materiałów i dowodów oraz zgłoszonych żądań w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia,

po upływie wymienionego wyżej terminu wydane zostanie stosowne rozstrzygnięcie.

Szczegóły w załączonym pliku PDF.

 


Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Obwieszczenie RG.6220.1.2023 zakoń. postęp. dowod.Plik PDF 119.64 Kb
Autor: Chłopice Urząd Gminy
Data: 2023-03-31 08:05:21
Udostępnił: Katarzyna Zielińska
Data: 2023-03-31 08:12:04

Rejestr zmian


Urząd Gminy Chłopice
Chłopice 149a
37-561 Chłopice
tel. (0-16) 6222422
email: urzad@chlopice.regiony.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl