Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Chłopice
  
23-06-2024, Niedziela, 13:56


Jesteś tutaj :: WYBORY I SPISY POWSZECHNE :: Wybory ławników sądowych na kadencję 2016-2020
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Pomniejsz tekst Normalny tekst Powiększ tekst
Wybory ławników sądowych na kadencję 2016-2020

W związku z upływem , w dniu 31 grudnia 2015 r. czteroletniej kadencji ławników sądowych, działając na podstawie art. 160 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2011r. – Prawo  o ustroju sądów powszechnych (tekst jednolity  Dz.U. z 2015r., poz. 133.), informuję, że do dnia 30 czerwca 2015r. będą przyjmowane :

KARTY ZGŁOSZENIA KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW SĄDOWYCH

na lata 2016 - 2020

Zgodnie z pismem Prezesa Sądu Okręgowego w Przemyślu  znak Prez. Adm.I-0150-2/15 z dnia 19 maja 2015r. Rada Gminy Chłopice dokona wyboru ławników na nową kadencję do Sądu Rejonowego w Jarosławiu – 1 osoba,

Ustawa Prawo o ustroju sądów powszechnych stanowi, iż : 

Ławnikiem może być wybrany ten kto:

 1. posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 2. jest nieskazitelnego charakteru,
 3. ukończył 30 lat,
 4. jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub zamieszkuje w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
 5. nie przekroczył 70 lat życia,
 6. jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
 7. posiada co najmniej  wykształcenie średnie

Ławnikiem można być tylko i wyłącznie w jednym Sądzie

Ławnikami nie mogą być:

 1. osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,
 2. osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
 3. funkcjonariusze policji  oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
 4. adwokaci i aplikanci adwokaccy,
 5. radcy prawni i aplikanci radcowscy,
 6. duchowni,
 7. żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
 8. funkcjonariusze Służby Więziennej,
 9. radni gminy, powiatu i województwa,

 

Kandydatów na ławników zgłaszają Radom Gminy:

 1. prezesi właściwych sądów,
 2. stowarzyszenia,
 3. inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych
 4. co najmniej 50  ( pięćdziesięciu) obywateli, mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie Gminy dokonującej wyboru

Kandydatów na ławników do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy zgłaszają związki zawodowe oraz organizacje pracodawców.

Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia, do której kandydat ma obowiązek dołączyć:

 1. informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby (Sąd Okręgowy w Przemyślu ul. Konarskiego 6)
 2. oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postepowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 3. oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona
 4. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza, o którym mowa w art. 55 ust. 2a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008r. nr 164, poz. 1027 ze zm.) stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika
 5. dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Dokumenty wymienione w  pkt 1-4 powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia.

Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego rejestru Karnego oraz za badanie poprzedzające wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

Termin zgłaszania kandydatów na ławników upływa 30 czerwca 2015 roku.

     Jednocześnie informuję, iż druki dokumentów niezbędnych do zgłoszenia kandydatury na ławnika można uzyskać w Sekretariacie Urzędu Gminy w Chłopicach, lub na oficjalnej stronie internetowej Urzędu.

               Przewodniczący Rady Gminy

               /-/ Łucja Lichota

 


Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. zgłoszenie kandydata 16.49 Kb
2. lista_osob_popierajacych_kandydata_na_lawnikaPlik DOC 75.00 Kb
3. Oświadczenie kandydata o niekaralności 11.81 Kb
4. oświadczenie o ograniczeniu władzy rodz. 11.82 Kb
Autor: Chłopice Urząd Gminy
Data: 2015-06-11 07:45:06
Udostępnił: Mirosław Buczko
Data: 2015-06-11 07:45:43
Modyfikował(a): Mirosław Buczko
Data: 2015-06-11 07:46:22

Rejestr zmian

Oglądano 1609 razy


Urząd Gminy Chłopice
Chłopice 149a
37-561 Chłopice
tel. (0-16) 6222422
email: urzad@chlopice.regiony.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl