Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Chłopice
  
19-02-2018, Poniedziałek, 00:58
Jesteś tutaj :: Bezpłatna pomoc prawna dla mieszkańców
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Pomniejsz tekst Normalny tekst Powiększ tekst
Bezpłatna pomoc prawna

Do otrzymania darmowej pomocy prawnej uprawnione są osoby, które:

1) w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o pomoc prawną na podstawie ustawy                                     

z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej uzyskały prawo do świadczenia z pomocy społecznej i wobec

których w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia                                 

(osoba ubiegająca się o pomoc prawną będzie zobowiązana przed jej udzieleniem złożyć pisemne

oświadczenie, że nie wydano wobec niej decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia),

2) posiadają ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej

Rodziny,

3) uzyskały zaświadczenie na podstawie ustawy z 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych

osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,

4) posiadają ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa                     

w ustawie z 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa,

5) nie ukończyły 26 lat,

6)  ukończyły 65 lat,

7) w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazły się                      

w sytuacji zagrożenia lub poniosły straty (każdy zagrożony lub poszkodowany).

Jak udokumentować prawo do nieodpłatnej pomocy prawnej

Podstawą do uzyskania darmowej pomocy prawnej będzie przedłożenie przez osoby wymienione powyżej, następujących dokumentów:

1) oryginału albo odpisu decyzji o przyznaniu świadczenia lub zaświadczenia o udzieleniu świadczenia - pkt 1),

2) ważnej Karty Dużej Rodziny - pkt 2),

3) zaświadczenia - pkt 3),

4) ważnej legitymacji weterana albo legitymacji weterana poszkodowanego - pkt 4),

5) dokumentu stwierdzającego tożsamość - pkt 5) i pkt 6),

6) oświadczenia, że zachodzi przynajmniej jedna okoliczność z wymienionych w ustawie - pkt 7).

Uprawnieni mogą uzyskać informacje w zakresie:

 prawa pracy,

 przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,

 prawa cywilnego,

 spraw karnych,

 spraw administracyjnych,

 ubezpieczenia społecznego,

 spraw rodzinnych,

 prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności

gospodarczej.

Nie będzie można uzyskać pomocy prawnej w sprawach:

1) podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,

2) z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego,

3) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej

działalności.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmować będzie:

1) poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej

uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach,

2) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego,

3) udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w wymienionych wyżej sprawach, z wyłączeniem

pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym  lub sądowym i pism w toczącym

się postępowaniu sądowo administracyjnym,

4) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika                          

z urzędu w postępowaniu sądowym, lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy

podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym.

 

Więcej informacji na temat zasad udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej znajduje się na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości: http://darmowapomocprawna.ms.gov.pl

LOKALIZACJA PUNKTÓW NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W ZAŁĄCZONYM PLIKU


Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Informacja dla gmin 20.24 Kb
Autor: Chłopice Urząd Gminy
Data: 2016-02-12 18:32:17
Udostępnił: Mirosław Buczko
Data: 2016-02-12 18:32:53

Rejestr zmian

Oglądano 589 razy


Urząd Gminy Chłopice
Chłopice 149a
37-561 Chłopice
tel. (0-16) 6222422
email: urzad@chlopice.regiony.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl