Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Chłopice
  
15-07-2024, Poniedziałek, 04:37


Jesteś tutaj :: OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE :: Oświadczenia Radnych-2002,2003,2004
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Pomniejsz tekst Normalny tekst Powiększ tekst
Zbigniew Klepak - Radny Gminy - oświadczenia za 2002, 2003, 2004 r.
Zbigniew Klepak

Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. 140_zbigniew_klepak__owiadczenie_za_2002r.pdfPlik PDF 189.21 Kb
2. 140_zbigniew_klepak__owiadczenie_za_2003r.pdfPlik PDF 321.36 Kb
3. 141_zbigniew_klepak__owiadczenie_za_2004r.pdfPlik PDF 199.22 Kb
Autor: Mirosław Buczko
Data: 2006-11-30 00:00:01
Udostępnił: Mirosław Buczko
Data: 2006-11-30 00:00:01

Rejestr zmian

Kazimierz Bąk - Radny Gminy - oświadczenia za 2002, 2003, 2004 r.
Kazimierz Bąk

Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. 132_kazimierz_bk__owiadczenie_za_2002r.pdfPlik PDF 189.82 Kb
2. 132_kazimierz_bk__owiadczenie_za_2003r.pdfPlik PDF 316.63 Kb
3. 132_kazimierz_bk__owiadczenie_za_2004r.pdfPlik PDF 145.51 Kb
Autor: Mirosław Buczko
Data: 2006-11-30 00:00:01
Udostępnił: Mirosław Buczko
Data: 2006-11-30 00:00:01

Rejestr zmian

Ludwik Staszko - Radny Gminy - oświadczenia za 2002, 2003, 2004 r.
Ludwik Staszko

Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. 132_ludwik_staszko__owadczenie_za_2002r.pdfPlik PDF 169.39 Kb
2. 133_ludwik_staszko__owadczenie_za_2003r.pdfPlik PDF 384.20 Kb
3. 134_ludwik_staszko__owadczenie_za_2004r.pdfPlik PDF 162.18 Kb
Autor: Mirosław Buczko
Data: 2006-11-30 00:00:01
Udostępnił: Mirosław Buczko
Data: 2006-11-30 00:00:01

Rejestr zmian

Maria Wołoszyn - Radny Gminy - oświadczenia za 2002, 2003, 2004 r.
Maria Wołoszyn

Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. 135_maria_wooszyn__owiadczenie_za_2002r.pdfPlik PDF 198.94 Kb
2. 135_maria_wooszyn__owiadczenie_za_2003r.pdfPlik PDF 313.34 Kb
3. 135_maria_wooszyn__owiadczenie_za_2004r.pdfPlik PDF 164.54 Kb
Autor: Mirosław Buczko
Data: 2006-11-30 00:00:01
Udostępnił: Mirosław Buczko
Data: 2006-11-30 00:00:01

Rejestr zmian

Stanisław Gilowski - Radny Gminy - oświadczenia za 2002, 2003, 2004 r.
Stanisław Gilowski

Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. 135_stanisaw_gilowski__owadczenie_za_2002r.pdfPlik PDF 202.95 Kb
2. 135_stanisaw_gilowski__owadczenie_za_2003r.pdfPlik PDF 326.14 Kb
3. 136_stanisaw_gilowski__owiadczenie_za_2004r.pdfPlik PDF 0.00
Autor: Mirosław Buczko
Data: 2006-11-30 00:00:01
Udostępnił: Mirosław Buczko
Data: 2006-11-30 00:00:01

Rejestr zmian

Jan Bury - Radny Gminy - oświadczenia za 2002, 2003, 2004 r.
Jan Bury

Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. 142_jan_bury__owiadczenia_za_2004r.pdfPlik PDF 176.78 Kb
2. 142_jan_bury__owiadczenie_za_2002r.pdfPlik PDF 228.13 Kb
3. 142_jan_bury__owiadczenie_za_2003r.pdfPlik PDF 387.11 Kb
Autor: Mirosław Buczko
Data: 2006-11-30 00:00:01
Udostępnił: Mirosław Buczko
Data: 2006-11-30 00:00:01

Rejestr zmian

Artur Fronc - Radny Gminy - oświadczenia za 2002, 2003, 2004 r.
Artur Fronc

Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. 117_artur_fronc__owiadczenie_za_2004r.pdfPlik PDF 142.18 Kb
2. 118_artur_fronc__owiadczenie_za_2003r 311.92 Kb
3. 119_artur_fronc__owiadczenie_za_2002r 193.10 Kb
Autor: Mirosław Buczko
Data: 2006-11-30 00:00:01
Udostępnił: Mirosław Buczko
Data: 2006-11-30 00:00:01

Rejestr zmian

Jan Gradowski - Radny Gminy - oświadczenia za 2002, 2003, 2004 r.
Jan Gradowski

Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. 126_jan_gradowski__owiadczenie_za_2002r.pdfPlik PDF 181.35 Kb
2. 126_jan_gradowski__owiadczenie_za_2003r.pdfPlik PDF 312.57 Kb
3. 128_jan_gradowski__owiadczenie_za_2004r.pdfPlik PDF 131.49 Kb
Autor: Mirosław Buczko
Data: 2006-11-30 00:00:01
Udostępnił: Mirosław Buczko
Data: 2006-11-30 00:00:01

Rejestr zmian

Władysław Łowiecki - Radny Gminy - oświadczenia za 2002, 2003, 2004 r.
Władysław Łowiecki

Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. 137_wadysaw_owiecki__owiadczenie_za_2002r.pdfPlik PDF 196.12 Kb
2. 138_wadysaw_owiecki__owiadczenie_za_2003r.pdfPlik PDF 365.81 Kb
3. 139_wadysaw_owiecki__owiadczenie_za_2004r.pdfPlik PDF 198.02 Kb
Autor: Mirosław Buczko
Data: 2006-11-30 00:00:01
Udostępnił: Mirosław Buczko
Data: 2006-11-30 00:00:01

Rejestr zmian

Alicja Wielgos - Przewodnicząca Rady Gminy - oświadczenie za 2002, 2004 r.

Alicja Wielgos


OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

radnego gminy

 

Chłopice, dnia 12.04.2003 r.

 

Uwaga:

1.     Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia każdej z rubryk.

2.     Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać "nie dotyczy".

3.     Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych składników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową.

4.     Oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju i za granicą.

5.     Oświadczenie majątkowe obejmuje również wierzytelności pieniężne.

6.     W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.

 

 

CZĘŚĆ A

Ja, niżej podpisany(a) (imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

ALICJA JADWIGA WIELGOS, JAWORSKA

 

urodzony(a)  17.XI.1961 w Jarosławiu

(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

własne gosp. rolne

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106, poz. 679, z 1998 r. Nr 113, poz. 715 i Nr 162, poz. 1126, z 1999 r. Nr 49, poz. 483, z 2000 r. Nr 26, poz. 306 oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 214, poz. 1806) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806), zgodnie z art. 24h tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:

 

I.

Zasoby pieniężne:

- środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: nie posiada

- środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej: nie posiada

- papiery wartościowe: nie posiada na kwotę: ......

 

II.

1. Dom o powierzchni: 150 m2, o wartości: ......

tytuł prawny: współwłasność
2. Mieszkanie o powierzchni: ...-... m2, o wartości: ......

tytuł prawny: ......

3. Gospodarstwo rolne:

rodzaj gospodarstwa: produkcja mieszana, powierzchnia: 1 ha                  

o wartości: 3.000 zł

rodzaj zabudowy: murowana

tytuł prawny: współwłasność

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: 500,- zł

4. Inne nieruchomości:

powierzchnia: nie posiada

o wartości: ......

tytuł prawny: ......

 

III.

1. Posiadam udziały w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców, w których uczestniczą takie osoby - należy podać liczbę

i emitenta udziałów: nie dotyczy

udziały te stanowią pakiet większy niż 10% udziałów w spółce: ......

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ......

2. Posiadam udziały w innych spółkach handlowych - należy podać liczbę

i emitenta udziałów: nie dotyczy

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ......

 

IV.

1. Posiadam akcje w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców, w których uczestniczą takie osoby - należy podać liczbę

i emitenta akcji: nie dotyczy

akcje te stanowią pakiet większy niż 10% akcji w spółce: ......

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ......

2. Posiadam akcje w innych spółkach handlowych - należy podać liczbę

i emitenta akcji: nie dotyczy

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ......

 

V.

Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego) od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich związków lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które podlegało zbyciu w drodze przetargu - należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo: nie dotyczy

 

VI.

1. Prowadzę działalność gospodarczą (należy podać formę prawną i przedmiot działalności): nie dotyczy

- osobiście: ......

- wspólnie z innymi osobami: ......

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: ......

2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem pełnomocnikiem takiej działalności (należy podać formę prawną i przedmiot działalności): nie dotyczy

- osobiście: ......

- wspólnie z innymi osobami: ......

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ......

 

VII.

1. W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): nie dotyczy

- jestem członkiem zarządu (od kiedy): ......

- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): ......

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ......

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ......

 

VIII.

Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem kwot uzyskiwanych z każdego tytułu: nie dotyczy

 

IX.

Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10.000 złotych (w przypadku pojazdów mechanicznych należy podać markę, model i rok produkcji): nie dotyczy

 

X.

Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10.000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości): nie dotyczy

 

CZĘŚĆ B

Powyższe oświadczenie składam świadomy(a), iż na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.

 

 

Chłopice 28.04.2003 r.

(miejscowość, data)

/-/ Wielgos Alicja

(podpis składającego oświadczenie)

 

(Odpis oświadczenia: Grzegorz Kawecki)

 


Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. 120_alicja_jadwiga_wielgos__owiadczenie_za_2004r.pdfPlik PDF 142.67 Kb
Autor: Mirosław Buczko
Data: 2006-11-30 00:00:01
Udostępnił: Mirosław Buczko
Data: 2006-11-30 00:00:01

Rejestr zmian

Wawrzyniec Kościk - Radny Gminy - oświadczenia za 2002, 2003, 2004 r.
Wawrzyniec Kościk

Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. 135_wawrzyniec_kocik__owiadczenie_za_2002r.pdfPlik PDF 193.52 Kb
2. 136_wawrzyniec_kocik__owiadczenie_za_2003r.pdfPlik PDF 315.12 Kb
3. 137_wawrzyniec_kocik__owiadczenie_za_2004r.pdfPlik PDF 141.45 Kb
Autor: Mirosław Buczko
Data: 2006-11-30 00:00:01
Udostępnił: Mirosław Buczko
Data: 2006-11-30 00:00:01

Rejestr zmian

Józef Kiełt - Radny Gminy - oświadczenia za 2002, 2003, 2004 r.
Józef Kiełt

Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. 127_jzef_kiet__owiadczenie_za_2002r.pdfPlik PDF 201.19 Kb
2. 127_jzef_kiet__owiadczenie_za_2003r.pdfPlik PDF 318.37 Kb
3. 128_jzef_kiet__owiadczenie_za_2004r.pdfPlik PDF 146.90 Kb
Autor: Mirosław Buczko
Data: 2006-11-30 00:00:01
Udostępnił: Mirosław Buczko
Data: 2006-11-30 00:00:01

Rejestr zmian

Józef Kurecki - Radny Gminy - oświadczenia za 2002, 2003, 2004 r.
Józef Kurecki

Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. 129_jzef_kurecki__owiadczenie_za_2002r.pdfPlik PDF 223.16 Kb
2. 130_jzef_kurecki__owiadczenie_za_2003r.pdfPlik PDF 304.85 Kb
3. 131_jzef_kurecki__owiadczenie_za_2004r.pdfPlik PDF 171.43 Kb
Autor: Mirosław Buczko
Data: 2006-11-30 00:00:01
Udostępnił: Mirosław Buczko
Data: 2006-11-30 00:00:01

Rejestr zmian

Franciszek Szawarniak - Radny Gminy - oświadczenia za 2002, 2003, 2004 r.
Franciszek Szawarniak

Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. 123_franciszek_szawarniak__owiadczenie_za_2002r.pdfPlik PDF 185.04 Kb
2. 124_franciszek_szawarniak__owiadczenie_za_2003r.pdfPlik PDF 373.25 Kb
3. 125_franciszek_szawarniak__owiadczenie_za_2004r.pdfPlik PDF 130.79 Kb
Autor: Mirosław Buczko
Data: 2006-11-30 00:00:01
Udostępnił: Mirosław Buczko
Data: 2006-11-30 00:00:01

Rejestr zmian

Bronisław Jadownicki - Radny Gminy - oświadczenia za 2002, 2003, 2004 r.
Bronisław Jadownicki

Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. 121_bronisaw_jadownicki__owiadczenie_za_2003r.pdfPlik PDF 307.26 Kb
2. 121_bronislaw_jadownicki__owiadczenie_za_2002r.pdfPlik PDF 218.82 Kb
3. 122_bronisaw_jadownicki__owiadczenie_za_2004r.pdfPlik PDF 196.04 Kb
Autor: Mirosław Buczko
Data: 2006-11-30 00:00:01
Udostępnił: Mirosław Buczko
Data: 2006-11-30 00:00:01

Rejestr zmian

Oglądano 3648 razy


Urząd Gminy Chłopice
Chłopice 149a
37-561 Chłopice
tel. (0-16) 6222422
email: urzad@chlopice.regiony.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl